Historie Informační tabule

Pozvánka na náhradní členskou schůzi 13.6.2024

Členská schůze SBD OKD Ostrava se uskuteční dne 13.6.2024 v prostorách sušárny bytového domu na adrese Josefa Kafky 3113, 73801 Frýdek-Místek. Pozvánku s programem členské schůze najdete v sekci "Dokumenty". Výsledek hospodaření družstva v roce 2023 si můžete zobrazit zde.

Pozvánka na členskou schůzi 21.5.2024

Členská schůze SBD OKD Ostrava se uskuteční dne 21.5.2024 v prostorách sušárny bytového domu na adrese Josefa Kafky 3113, 73801 Frýdek-Místek. Pozvánku s programem členské schůze najdete v sekci "Dokumenty". Výsledek hospodaření družstva v roce 2023 si můžete zobrazit zde.

Pozvánka na členskou schůzi 31.5.2023

Členská schůze SBD OKD Ostrava se uskuteční dne 31.5.2023 v prostorách sušárny bytového domu na adrese Josefa Kafky 3113, 73801 Frýdek-Místek. Pozvánku s programem členské schůze najdete v sekci "Dokumenty". Aktuální výsledovku družstva naleznete na tomto odkazu.

Pozvánka na členskou schůzi 7.6.2022

Členská schůze SBD OKD Ostrava, se uskuteční dne 7.6.2022 v prostorách sušárny bytového domu na adrese Josefa Kafky 3113, 73801 Frýdek-Místek. Pozvánku s programem členské schůze najdete v sekci "Dokumenty". 
 

Pozvánka na členskou schůzi 9.12.2021

Členská schůze SBD OKD Ostrava, která má na programu zejména volbu nového představenstva a odhlasování změny stanov, se uskuteční dne 9.12.2021 v prostorách sušárny bytového domu na adrese Josefa Kafky 3113, 73801 Frýdek-Místek. Pozvánku s programem členské schůze najdete v sekci "Dokumenty". Na stejném místě naleznete i návrh nových stanov, notářský zápis o stanovách aktuálně platných a vzor plné moci pro případ, kdy byste se nemohli osobně zúčastnit.

Korespondenční hlasování o hospodářském výsledku družstva za rok 2020

Vážení členové družstva,
vzhledem k nekonání se členské schůze kvůli přijatým vládním opatřením souvisejících s řešením pandemie Covid 19 vám v nejbližší době bude doručeno usnesení týkající se:
a) Účetní závěrky SBD OKD za rok 2020
b) Zprávy kontrolní komise k hospodaření družstva v roce 2020
Prosím o vaše korespondenční vyjádření, zda s usnesením souhlasíte či ne, a to do 15.6. 2021.
Děkujeme,
Vaše představenstvoPozvánka na Členskou schůzi 24. 5. 2018

Členská schůze SBD OKD Ostrava se uskuteční dne 24.5.2018 v prostorách Klubu Stolárna, Potoční 1228, 73801 Frýdek-Místek. Pozvánku s programem členské schůze najdete v sekci "Dokumenty".

Pozvánka na Členskou schůzi 31.10.2017

Členská schůze SBD OKD Ostrava se uskuteční dne 31.10.2017 v prostorách Klubu Stolárna, Potoční 1228, 73801 Frýdek-Místek. Pozvánku s programem členské schůze najdete v sekci "Dokumenty".

Pozvánka na Členskou schůzi 9.5.2017

Členská schůze SBD OKD Ostrava se uskuteční dne 9.5.2017 v prostorách Klubu Stolárna, Potoční 1228, 73801 Frýdek-Místek. Pozvánku s programem členské schůze najdete v sekci "Dokumenty".

Pozvánka na náhradní členskou schůzi 16. 6. 2016

Náhradní členská schůze SBD OKD Ostrava se uskuteční dne 16.6.2016 v prostorách Klubu Stolárna, Potoční 1228, 73801 Frýdek-Místek. Pozvánku s programem členské schůze najdete v sekci Dokumenty

Pozvánka na Členskou schůzi 26.5.2016

Členská schůze SBD OKD Ostrava se uskuteční dne 26.5.2016 v prostorách Klubu Stolárna, Potoční 1228, 73801 Frýdek-Místek. Pozvánku s programem členské schůze najdete v sekci Dokumenty

Pozvánka na náhradní Členskou schůzi 17.6.2015

Náhradní Členská schůze SBD OKD Ostrava se uskuteční dne 17.6.2015 v prostorách Klubu Stolárna, Potoční 1228, 73801 Frýdek-Místek. Pozvánku s programem členské schůze najdete v sekci Dokumenty

Pozvánka na Členskou schůzi 27.5.2015

Členská schůze SBD OKD Ostrava se uskuteční dne 27.5.2015 v prostorách Klubu Stolárna, Potoční 1228, 73801 Frýdek-Místek. Pozvánku s programem členské schůze najdete v sekci Dokumenty.

Oznámení o změně stanov družstva

Na členské schůzi dne 1.12.2014, byla za účasti notáře schválena změna stanov SBD OKD Ostrava ve znění, které je uloženo v sekci Dokumenty.


POZVÁNKA - Členská schůze SBD OKD

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO OKD OSTRAVA se sídlem Moravská Ostrava, Vítkovická 3077/16, 702 00 Ostrava, IČ: 00494640, Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl DrXX, vložka 3 Svolává členskou schůzi. Program schůze je uveden na Pozvánce, kterou najdete v sekci Dokumenty.


Návrh nových stanov

Předkládáme návrh nových stanov a očekáváme vaše připomínky, které můžete zaslat na mail sbdokd@email.cz do 15.11.2014. Stanovy najdete v sekci Dokumenty. Stanovy budou schváleny na členské schůzi, jejíž termín bude oznámen.


POZVÁNKA - náhradní členská schůze SBD OKD

POZVÁNKA - náhradní členská schůze SBD OKD

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO OKD OSTRAVA se sídlem Moravská Ostrava, Vítkovická 3077/16, 702 00 Ostrava, IČ: 00494640, Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl DrXX, vložka 3 Svolává náhradní členskou schůzi.Číst více


Nový formulář

Nový formulář
Na této stránce je v sekci "Dokumenty" umístěn nový formulář Žádost o podnájem. Tento formulář na titulní straně obsahuje i pokyny k vyplnění.

Plná moc k zastupování na Členské schůzi

Plná moc k zastupování na Členské schůzi
Pokud budete na Členskou schůzi delegovat svého zástupce, použijte formulář Plná moc k zastupování na Členské schůzi, který najdete v sekci Dokumenty

POZVÁNKA Členská schůze SBD OKD

POZVÁNKA Členská schůze SBD OKD

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO OKD OSTRAVA se sídlem Moravská Ostrava, Vítkovická 3077/16, 702 00 Ostrava, IČ: 00494640, Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl DrXX, vložka 3 Svolává členskou schůzi. Číst více