Orgány stavebního bytového družstva SBD OKD

Předseda představenstva

Ing. Matouš Novák

1. Místopředseda představenstva

Bc. Petr Suk, MBA

2. Místopředseda představenstva

Henrich Grabinský

 

Člen představenstva

Tomáš Chalupa