Pozvánka na členskou schůzi 9.12.2021

Členská schůze SBD OKD Ostrava, která má na programu zejména volbu nového představenstva a odhlasování změny stanov, se uskuteční dne 9.12.2021 v prostorách sušárny bytového domu na adrese Josefa Kafky 3113, 73801 Frýdek-Místek. Pozvánku s programem členské schůze najdete v sekci "Dokumenty". Na stejném místě naleznete i návrh nových stanov, notářský zápis o stanovách aktuálně platných a vzor plné moci pro případ, kdy byste se nemohli osobně zúčastnit.